מדריך טיסה

VIAF מציעה קורסים מיוחדים מתקדמים לתעודות הבאות:

מדריך טיסה מוסמך

דרישות
- לפחות בן 17

- להחזיק תעודת טייס צבאי מוסמך

להחזיק בדירוג מכשירים (עבור מסוק  הכשרה נוספת)

להיות מסוגל לקרוא, לדבר ולהבין את השפה האנגלית

 לפחות 250 שעות (200 למסוקים) ואת ההדרכה הנדרשת לתקנות

 לעבור מבחן ידע כמו גם את המבחן המעשי

מדריך טיסת מכשירים מוסמך

דרישות
- לפחות בן 17

- להחזיק תעודת טייס צבאי מוסמך

להחזיק בדירוג מכשירים (עבור מסוק  הכשרה נוספת)

להיות מסוגל לקרוא, לדבר ולהבין את השפה האנגלית

 לפחות 450 שעות (200 למסוקים) ואת ההדרכה הנדרשת לתקנות

 לעבור מבחן ידע כמו גם את המבחן המעשי

© 2020 by virtualiaf.org. Cyber security & Infrastructureת Frankfurt Group  Wix.com