את/ה מוזמן לטוס איתנו

בין אם אתה רוצה להיות  טייס קרב או טייס תובלה או טייס מסוקים (מסוקי תובלה, מסוקים קרביים) טייס או טס   בפעם הראשונה, חיל האוויר הווירטואלי הישראלי הוא בשבילך.

Come Fly With Us

Whether it's becoming a fighter pilot or a transport pilot or a helicopter pilot (transport helicopters, combat helicopters) pilot or flying for your first time, Virtual Israeli air force is for you.

1/7

ABOUT THE VIRTUAL ISRAELI AIR FORCE

We are an organized group of individuals with the idea to create a simulated organization based on the real-world Israeli Air Force. We create an atmosphere the provides a good mixture between realism and fun. We work will other virtual military and airline organizations around the world.

It's not easy to be a VIAF pilot. It takes courage, dedication, training, patience, and the desire to want to have a good time in the air. If you think you have what it takes to join our team, feel free to apply to our organization.

1/2

vIAF Media

vatsim_logo.png
specopslogo.png