צי המטוסים שלנו ואנשי הצוות 


אנשי הצוות  שלנו -אנו  גאים באחד הציים הצעירים בעולם

צוות

 

 
מדריך בכיר 
 "Shadow" מפקד החייל

מפקד

 

Flight Instructor
"Shotgun"
Flight Instructor
"Hammer"
Flight Instructor
"Captain T"
Flight Instructor
"Trigger"
© 2020 by virtualiaf.org. Cyber security & Infrastructureת Frankfurt Group  Wix.com