להצטרף כטייס 

VIAF מציעה תכניות הכשרה לטיסות ולאישורים ולדירוגים הבאים

טייס מהמניין

דרישות
לפחות בן 13

- להיות מסוגל לקרוא, לדבר ולהבין את השפה האנגלית והשפה העברית.

 השג - סטטוס נוכחי:

- מינימום 40 שעות זמן טיסה כולל אימונים וטיסת סולו

- לעבור מבחן ידע כמו גם את המבחן המעשי

Come be a pilot in the vIAF
arrow&v
© 2020 by virtualiaf.org. Cyber security & Infrastructureת Frankfurt Group  Wix.com